Laboratorium

English

Voor het opsporen en behandelen van heel veel ziektes, is informatie op basis van laboratoriumtesten noodzakelijk. Het vakgebied van de laboratoriumdiagnostiek is erg breed en omvat onder andere het onderzoek van bloed, weefsels, urine, ontlasting en kweken. 

We kunnen veel laboratoriumtesten zelf uitvoeren en u daardoor binnen korte tijd voorzien van uitslagen. Voor laboratoriumonderzoeken die we niet zelf op een betrouwbare manier kunnen uitvoeren, sturen wij de bloedmonsters door naar een daartoe gespecialiseerd laboratorium.

Bloedonderzoek kan ons informatie geven over... <klik voor meer informatie>

Weefselonderzoek geeft ons meer inzicht in... <klik voor meer informatie>

Urineonderzoek is van belang voor... <klik voor meer informatie>

Ontlastingsonderzoek is nodig om... <klik voor meer informatie>

Kweken doen we vaak om... <klik voor meer informatie>