Weefselonderzoek

English

Weefselonderzoek is vaak noodzakelijk als we meer inzicht willen hebben in welke cellen in bepaalde organen zitten. We kunnen zo nagaan of er sprake is van bijvoorbeeld een ontsteking of dat er aan wijzingen zijn voor een tumor (goedaardig of kwaadaardig).

Weefselonderzoek kan op 2 verschillende manieren gebeuren: cytologisch onderzoek en histologisch onderzoek.

Bij cytologisch onderzoek wordt door middel van een dun naaldje cellen uit het weefsel gehaald zodat deze bekeken kunnen worden. Het voordeel van deze methode is dat dit weinig belastend is voor de patiënt, terwijl we veel informatie kunnen verkrijgen. Een andere vorm van cytologisch onderzoek is het maken van een uitstrijkje van het oor of een afdrukpreparaat van de huid. Hierdoor kunnen we onder de microscoop zien wat de oorzaak is van oor- of huidontsteking.

Bij histologisch onderzoek wordt een stuk weefsel verwijderd van het te onderzoeken weefsel en opgestuurd naar de patholoog. Doordat deze de samenhang van de cellen kan bekijken geeft deze vorm van onderzoek meer informatie. Een nadeel is wel dat hiervoor vaak een lichte narcose nodig is en dus belastender voor de patiënt.

Terug naar Laboratorium